#WZYWAMYdoMODLITWY wynagradzającej za profanacje środowisk LGBTQ
  • Celina Czubińska
  • Mirosław Król
  • Krzysztof Saleta
  • Krzysztof Saleta
podpisz
784 podpisów
Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij
Skopiuj link

Opis petycji

Nie sposób nie przywołać na myśl ostatnich wydarzeń, które wystąpiły w naszym kraju – profanacja wizerunku Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej Królowej Polski oraz bluźnierstwa, którego dopuściły się kobiety z organizacji „Dziewuchy dziewuchom” podczas trójmiejskiej parady środowiska LGBT, gdzie tzw. „tęczowe madonny” tańczyły wokół ukoronowanej waginy. Niepokalane Serce naszej Królowej zostało przebite cierniami po raz kolejny. Jesteśmy narodowcami, jesteśmy synami Korony Polskiej, której Królową jest Najświętsza Maryja Panna.

Wzywamy wszystkich narodowców, patriotów i katolików do ogólnopolskiej mobilizacji
w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi ze strony polskiego narodu począwszy od najbliższej pierwszej soboty czerwca 2019 roku.

Wzywamy do nieustannej, gorliwej i codziennej modlitwy różańcowej o nawrócenie zagubionych grzeszników.

Wzywamy do zawierzania siebie, całego swojego życia prywatnego i działalności publicznej naszej Matce, Niepokalanej, wzorem wielkich synów naszego narodu – św. Maksymiliana Marii Kolbe, bł. Stefana Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II.

Wzywamy do szerzenia kultu Niepokalanego Serca Maryi. Ona pomoże nam na drodze do naszej, osobistej świętości i na drodze ku nowej, lepszej, wielkiej i katolickiej Polsce.

W przededniu pierwszej soboty czerwca 2019 roku wzywamy wszystkich do comiesięcznego uczestnictwa w nabożeństwach pierwszosobotnich w swoich kościołach parafialnych, w sposób indywidualny lub zorganizowany, lecz bez manifestowania poglądów lub przynależności organizacyjnej, mając na uwadze jedynie prawdziwy cel nabożeństwa.Umieść na stronie widget z apelem:
<iframe src="http://podpiszapel.pl/widget/?id=208" width="350" height="395" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

Treść apelu

Zgodnie z Ideą Narodową obraliśmy za swój podstawowy cel krzewienie polskiej tożsamości narodowej, ochronę tożsamości podstawy życia wspólnotowego – rodziny, pojmowanej jako małżeństwo kobiety i mężczyzny, ochronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, przełamanie liberalno-lewicowej politycznej poprawności, ochronę polskich interesów na arenie międzynarodowej, ochronę prawa do rozwoju i pogłębiania dobrobytu całego narodu. Zobowiązaliśmy się do odbudowy Rzeczypospolitej w sferze politycznej, gospodarczej, kulturalnej, oświatowej i moralnej, do walki o Polskę dumną, silną, dostatnią i bezpieczną. Zadanie to jest nadzwyczaj trudne w obliczu zalewającego nas marksizmu kulturowego, relatywizmu, indywidualizmu, egoizmu, materializmu, hedonizmu, rewolucji seksualnej, braku moralności i bezwzględnej walki z Kościołem i Chrystusem. Wobec tryumfów zachodniej cywilizacji śmierci i rozłożonego na raty samobójstwa laickiej Europy, czas najwyższy rozstać się ze szkodliwymi złudzeniami, które środków ratunku i nadziei wyzwolenia upatrują jedynie w ludzkich koncepcjach i instancjach.

Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób,
ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę.
Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości,
oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.

Roman Dmowski „Kościół, naród i państwo”

Całokształt poglądów polskich narodowców, są oparte na trzech podstawach: greckiej filozofii, rzymskim prawie oraz katolickich wartościach, w tym moralności bazującej na prawie naturalnym. Zasady naszej polityki społecznej opierają się na Nauce Społecznej Kościoła Katolickiego. Należy zdecydowanie podkreślić, że chcemy nieustannie dążyć do tego, aby wszystkie nasze postulaty i działania odpowiadały Bożemu Porządkowi, aby były zgodne z Jego Wolą. Świat XXI wieku jest wyborem między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci, między miłością a egoizmem, między Bogiem a Jego brakiem. Środowisko narodowe opowiedziało się w tej walce o ludzkie dusze i serca w sposób jednoznaczny podczas Marszu Niepodległości w 2017 roku obierając za główne hasło deklarację: „my chcemy Boga”. Konsekwencją naszego „chcemy” musi być „fiat”, a więc akt zgody wobec woli Bożej, musi być otwarcie się na działanie Chrystusa w naszym życiu, musi być zaproszenie Go do wszystkich naszych spraw.

fiat mihi secundum verbum Tuum
niech mi się stanie według słowa Twego (pol.)

(Łk 1, 38)

Tylko codzienne zmaganie z własnymi słabościami, grzechami i złymi skłonnościami, tylko nieustanna walka o czyste serce, o własną duszę, o zbawienie własne i bliźniego, jest drogą do obecności Boga w naszym życiu prywatnym i publicznym.

Najświętsza Maryja Dziewica w czasach, w których żyjemy, nadała tej
modlitwie szczególną wartość. Niezależnie od tego z jakimi problemami
się borykamy: stałymi bądź tymczasowymi, czy dotyczą życia publicznego
czy prywatnego, każdy z nich może rozwiązać różaniec.
Nie ma trudności, która nie zostałaby wyjaśniona przez tę modlitwę.

Siostra Łucja dos Santos z Fatimy

Wśród polskich narodowców znany jest slogan „przez zwycięstwo w sobie do zwycięstwa w narodzie”. Tak, to droga do realizacji naszych celów. Jednakże, łudziłby się ten, który uważałby, że jesteśmy w stanie zwyciężyć własnymi siłami. My, ludzie, stworzenia obdarzone wolną wolą, lecz słabe i ułomne, nie jesteśmy w stanie samodzielnie wygrać walki o swoje zbawienie, nie wspominając już nawet o walce o serca i zbawienie narodu polskiego. Sami nie damy rady odeprzeć „szwedzkiego potopu” kulturowego marksizmu zachodniego świata. Analogia ta nie jest bezpodstawna. To właśnie podczas potopu szwedzkiego król Jan II Kazimierz Waza w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej, którą ogłosił Królową Korony Polskiej. Śluby te odnowił kard. Stefan Wyszyński w 1956 roku na Jasnej Górze.

Królowo Polski, odnawiamy dziś śluby przodków naszych i Ciebie
za Patronkę naszą i za Królową narodu polskiego uznajemy.
Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud
polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.
Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie
wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom.
Ojczyźnie naszej świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży,
poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego.
Pomnij Matko, Dziewico, przed Obliczem Boga, na oddany Tobie Naród,
który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim
pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

fragment Ślubów Jasnogórskich 1956 r.

Dzięki Bożej Łasce danej naszemu narodowi, Najświętsza Maryja Panna objawiała się w 1877 roku w Gietrzwałdzie dwóm dziewczynkom – trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej
i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. Są to jedyne w Polsce objawienia Maryi oficjalnie uznane przez Kościół. Wizjonerki zapytały Królową Nieba czym można lud odstraszyć od złego. Odpowiedź Maryi była krótka i prosta – modlitwą. Przypomniała również, aby różaniec odmawiać codziennie i gorliwie, pouczając, że „wówczas Kościół nie będzie prześladowany” oraz przestrzegając, że „Szatan chodzi teraz, przed końcem świata, jak pies zgłodniały, aby pożerać dusze.” Podobne przesłanie niosą ze sobą najsłynniejsze objawienia świata – Fatima.

Odmawiajcie codziennie różaniec,
aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!

Fragment pierwszego objawienia się Matki Bożej, 13 maja 1917 r.

 

Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników.
Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo
do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem,
wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie.

Fragment trzeciego objawienia się Matki Bożej, 13 lipca 1917 r.

 

Módlcie, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników,
bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie,
bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.

Fragment czwartego objawienia się Matki Bożej, 13 sierpnia 1917 r.

 

Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami,
już i tak został bardzo obrażony.

Fragment szóstego objawienia się Matki Bożej, 13 października 1917 r.

 

Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie
przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią.
Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij
w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci
z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich,
którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź,
przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec
i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu
tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą
w intencji zadośćuczynienia.

Fragment objawienia się Matki Bożej z Dzieciątkiem, 10 grudnia 1925 r.

 

Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
2. Przeciwko Jej Dziewictwu.
3. Przeciwko Bożemu Macierzyństwu,
kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
4. Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci
obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
5. Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

Objaśnienie „pięciu sobót” wynagradzających
dane siostrze Łucji w nocy z 29 na 30 maja 1930 r.

Czytając powyższy opis nie sposób nie przywołać na myśl ostatnich wydarzeń, które wystąpiły w naszym kraju – profanacja wizerunku Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej Królowej Polski oraz bluźnierstwa, którego dopuściły się kobiety z organizacji „Dziewuchy dziewuchom” podczas trójmiejskiej parady środowiska LGBT, gdzie tzw. „tęczowe madonny” tańczyły wokół ukoronowanej waginy. Niepokalane Serce naszej Królowej zostało przebite cierniami po raz kolejny. Jesteśmy narodowcami, jesteśmy synami Korony Polskiej, której Królową jest Najświętsza Maryja Panna.

Wzywamy wszystkich narodowców, patriotów i katolików do ogólnopolskiej mobilizacji w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi ze strony polskiego narodu począwszy od najbliższej pierwszej soboty czerwca 2019 roku.

Wzywamy do nieustannej, gorliwej i codziennej modlitwy różańcowej o nawrócenie zagubionych grzeszników.

Wzywamy do zawierzania siebie, całego swojego życia prywatnego i działalności publicznej naszej Matce, Niepokalanej, wzorem wielkich synów naszego narodu – św. Maksymiliana Marii Kolbe, bł. Stefana Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II.

Wzywamy do szerzenia kultu Niepokalanego Serca Maryi. Ona pomoże nam na drodze do naszej, osobistej świętości i na drodze ku nowej, lepszej, wielkiej i katolickiej Polsce.

W dniu pierwszej soboty czerwca 2019 roku wzywamy wszystkich do comiesięcznego uczestnictwa w nabożeństwach pierwszosobotnich w swoich kościołach parafialnych, w sposób indywidualny lub zorganizowany, lecz bez manifestowania poglądów lub przynależności organizacyjnej, mając na uwadze jedynie prawdziwy cel nabożeństwa.

Różaniec to broń pozwalająca zwyciężyć demony i utrzymująca cię
z dala od grzechu. Jeśli pragniecie, by w waszych sercach, domach,
krajach zagościł pokój, gromadźcie się wspólnie i odmawiajcie różaniec,
zawsze bez względu na to jak jesteście utrudzeni.

Papież Pius IX

 

 

INICJATOR PETYCJI:

Krzysztof Szymański

członek Zarządu Głównego Ruchu Narodowego
członek Młodzieży Wszechpolskiej

Adresaci petycji:

Sygnotariusze modlitwy wynagradzającej
[email protected]