Domagamy się ukarania Hanny Gronkiewicz-Waltz i podległych jej urzędników
Zebranych podpisów: 6238
Podpisz apel