Domagamy się ukarania Hanny Gronkiewicz-Waltz i podległych jej urzędników
Zebranych podpisów: 7890
Podpisz apel